Sedan i maj 2022 pågår arbetet med att komplettera väg 56 med en 33km lång mötesfri trafikled med mitträcke i Katrineholm. Även den befintliga sträckan byggs om och en förbifart ska anläggas. Därtill en ny gång- och cykelväg. Beställare är Trafikverket och huvudentreprenör är Sacyr Hellsténs HB.

För Kellers del handlar projektet om jordförstärkning på tre olika områden. Norra Äs, där kalkcementpelare installeras i jord som utgörs av torrskorplera. På det andra området, Södra Äs, installeras cementpelare inom ett våtmarksområde bestående av ovanliggande 0,5-2m torv med varvig lera och botten av sandig morän.

Slutligen Dragsjön, ett våtmarksområde som mestadels består av torv och lera med underliggande sandlager. Även här installeras cementpelare, därtill med masstabiliseringsceller. 

- Med tanke på omständigheterna kring markförhållandena har Keller Grundläggning levererat på bästa sätt och kunden är nöjd med resultatet. Jag är stolt över Keller-teamet, särskilt med samtliga operatörer som har arbetat på arbetsplatsen som har gjort en riktigt bra insats, säger Sipan Shahwan, site manager på Keller Grundläggning.

I helgens upplaga av Katrineholms-Kuriren uppmärksammades Kellers insats i projektet. Genom länk nedan finns en möjlighet att läsa hela artikeln.

https://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/alberga/artikel/fran-spanien-till-sverige-for-att-leda-bygget-av-56an/r16gk43j

V56
Dragsjön, cementpelare med masstabiliseringsceller installeras
V56II
Södra Äs, installation av cementpelare
V56III
Norra Äs, installation av kalkcementpelare
Published on