I veckan som gick har Keller huserat på Söder Mälarstrand, där Peab anläggning utför en renovering av kajen. Stockholmsteamet satte sponten, en rakspont vilken ser lite annorlunda ut jämfört med traditionell spont. 

Under 2022:s sista vecka är det dags för andra vändan på projektet Klara Mälarstrand, beläget mitt emot stadshuset. Även där är det Peab anläggning som utför renovering av kaj, och spont som gäller.

Båda projekten utförs från pråm där Peab marin tillhandahåller pråm och är också behjälpliga vid marintransporterna. 

SM
Arbete pågår, Söder Mälarstrand. Bild: Anders Johansson
Published on