I veckan som gick gav Keller en vidareutbildning för företagets geotekniker i Wien, Österrike. Utbildningen var inriktad på beräkningsgeoteknik följt av träning med praktiska exempel i Plaxis och Optum.

De teoretiska delarna syftade till större insikt i vad som händer i programvaran medan konstruktörerna gör beräkningarna. Praktiska exempel gav kunskap i hur man använder programvaran effektivt i det dagliga arbetet och tips på vad som bör undvikas.

Wien
Ett samlat gäng nöjda geotekniker på uppskattad vidareutbildning i Wien.

På plats från det svenska teamet förkovrade sig Nejla Helvacioglu, Anil Helvacioglu och Gabriela Penazova som alla kände att utbildningen var värdefull.

– Jag uppskattar alla delar av utbildningen. Många ämnen som vi behöver tänka på dagligen förklarades – hur och varför man väljer parametrar för beräkningar, vilka jordmodeller som ska användas i olika situationer med mera, säger Gabriela. En annan stor sak var möjligheten att träffa våra kollegor från olika länder och diskutera skillnader i geoteknik. Att träffa kollegor och lära känna dem är också en bra bas för ytterligare samarbete och kunskapsutbyte, vilket bidrar till vår globala styrka.

Published on