Peab har, efter ett tätt samarbete med Keller grundläggning i anbudsfasen, fått uppdraget att bygga om slussen i Södertälje. Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i augusti 2022. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor.

Peab har i projektet tilldelat Keller grundläggning uppdraget att utföra alla relevanta grundläggningsarbeten. Projektet omfattar borrade stålrörspålar, borrad rörspont, spont, GEWI-stag, hammarband samt strävor till ett kontraktsvärde om 370 miljoner svenska kronor.

- Efter långa förberedelser känns det roligt att vi hämtade hem kontraktet, särskilt när vårt uppdrag innefattar både konstruktion och utförande. Vi har alltid haft ett bra samarbete med Peab och ser fram emot ännu ett, säger Robert Thurner, VD på Keller Grundläggning.

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal.

Hela slussen ska byggas om och slussbron ska ersättas med en ny öppningsbar bro, slussportarna ska bytas ut och slussen kommer att bli både längre och bredare.

Slussen
Illustration: Sweco/Trafikverket
Published on