I veckan som gick installerade Keller Grundläggning prefabricerade vertikaldräner, PVD, för JR Markteknik inför en ny arbetsanläggning i Uppsala. Med det invigde Keller den särskilda mast som maskinparken utökats med för ändamålet. Tekniken är speciell och används förhållandevis sällan i Norden.

- Investeringen håller oss i fortsatt framkant. Tekniken är ett bra komplement till våra andra tekniker och är dessutom en billig åtgärd vid rätt förutsättningar, säger Kristoffer Davinder, produktlinjechef på Keller Grundläggning.  

PVD består av en prefabricerad remsa som är utformad för optimal vattenströmning. Tekniken används vid exempelvis järnvägs- eller vägbankar på lös jord. 

Installeringsmetoden är både snabb och enkel. Dränen trycks ner till erfordrat djup och kapas vid marknivå. När ett rutmönster av vertikaldrän installerats minskas dräneringsvägarnas längd för porvattnet avsevärt, vilket accelererar konsolideringsprocessen.

Uppsala
Published on