I veckan som gick påbörjade Keller Grundläggning installationen i projektet Södertälje kanal, när även det första utförandearbetet inleddes.

Peab har i uppdrag att bygga om slussen, som är en totalentreprenad. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor. I projektet har Peab tilldelat Keller Grundläggning uppdraget att utföra alla relevanta grundläggningsarbeten. Projektet omfattar borrade stålrörspålar, borrad rörspont, spont, GEWI-stag, hammarband samt strävor till ett kontraktsvärde om 370 miljoner svenska kronor.

- Vårt uppdrag innefattar både konstruktion och utförande. Vi har alltid haft ett bra samarbete med Peab och ser fram emot ännu ett intressant och framgångsrikt projekt, säger Robert Thurner, VD på Keller Grundläggning samt Geoteknikk Norge.

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet, vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal. Hela slussen ska byggas om och slussbron ska ersättas med en ny öppningsbar bro, slussportarna ska bytas ut och slussen kommer att bli både längre och bredare.

SK
Installationen av Södertälje kanal påbörjat
Published on