Kellers styrelse erkänner de fortsatta globala utmaningarna som våra samhällen står inför och tillkännager därför ett nytt treårigt partnerskap med UNICEF, som börjar med ett finansieringsbidrag på £250 000 2022 till dess kärnresurser för barn.

Kerry Porritt, koncernbolagssekreterare och juridisk rådgivare kommenterar:

"Vårt företags syfte, "att bygga grunden för en hållbar framtid", är hjärtat i allt vi gör. Att göra Keller verkligt hållbar handlar om framtiden för vår verksamhet och den värld där vi vill verka. Jag är glad att kunna tillkännage lanseringen av detta treåriga partnerskapsavtal mellan Keller och UNICEF, som stödjer barn var och närhelst behovet är som störst.”

UNICEFs kärnresurser för barn ger hjälp varhelst behovet är som störst. Oavsett om det är för program som arbetar för att ta itu med klimatkrisens förödande effekt på barns liv, eller för att hjälpa barn som är fångade i konfliktområden, kommer vårt partnerskap att hjälpa UNICEF att fortsätta att ge livräddande stöd till de familjer som behöver det. Detta tillkännagivande följer Kellers bidrag under covid-19-pandemin, för vilken styrelsen godkände finansiering på £300 000 till UNICEF. Detta hjälpte UNICEF:s team att arbeta dygnet runt för att distribuera miljarder doser av covid-19-vaccinet för att skydda frontlinjearbetare, lärare och familjer. UNICEF grundades för 75 år sedan för att ge omedelbar hjälp åt barn och familjer som drabbats av andra världskriget.

UNICEF verkar nu i 190 länder och gör allt som krävs för att hjälpa barn att överleva, utvecklas och uppfylla sin potential, från tidig barndom till tonåren. UNICEF stöder barnhälsa och näring, rent vatten och sanitet, kvalitétsutbildning och kompetensuppbyggnad, verkar hiv-förebyggande och för behandling av mödrar och spädbarn samt skydd av barn och ungdomar från våld och utnyttjande.

UNICEF
Foto: UNICEF
Published on