I linje med att växa såväl organiskt som genom förvärv samt att vara marknadsledare inom vårt område, har Keller förvärvat Nordwest Fundamentering, NWF, i Norge.

Nordwest Fundamentering har sin bas i Trondheim, Norge med pålning, spont och marina arbeten som sin specialitet. Företaget grundades 2018 och har sedan dess utvecklats till att bli ett av de mest framgångsrika i Norge.

- Vi är övertygade att förvärvet av NWF kommer att stärka vår marknadsandel, inte bara i Norge utan även i Sverige och andra länder inom affärsenheten. Vi är glada över att kunna hälsa våra nya kollegor välkomna till Keller-familjen och den Keller-anda som vi är så stolta över, säger Andreas Körbler, Business Unit Manager SEN.

Verksamheten kommer framledes att integreras fullt ut i Keller Geoteknikk AS och ingå i Sydöstra Europa/Nordiska affärsenheten.

KG
Published on