Don’t learn safety by accident. Så lyder temat för 2023 Global Safety Week som startar idag, där fokus kommer att ligga på just säkerhet. Varje dag denna vecka kommer koncentreras på olika ämnen som berör säkerhet, hälsa och välbefinnande.

Under veckan kommer också seniora ledare att besöka arbetsplatser, för att tacka team för deras bidrag och uppmuntra till ett fortsatt gott arbete för trygga arbetsplatser.

Veckan blir en chans för oss alla att fokusera på hur vi arbetar tillsammans för att hålla alla säkra och friska - varje dag.

GSW
Published on