Keller Grundläggning är en del Keller Group som med närvaro i 40 länder fördelade på sex kontinenter och över 9 000 medarbetare är världens största företag inom grundläggning. I Sverige har Keller kontor i Göteborg och Stockholm med verksamhet från norr till söder och ett drygt hundratal anställda.

Med den senaste utrustningen och tekniken är vi en del av några av de mest utmanande och spännande projekten i den geotekniska världen. Här arbetar ingenjörer, geotekniska specialister, maskinoperatörer, designers, projektledare, verkstadspersonal, arbetsledare, supervisors, administrativa medarbetare och många fler. Gemensamt för samtliga är ett högt expertkunnande. Här möter du några av dem.