Vår mest värdefulla tillgång är våra medarbetare. Vi är engagerade i att skapa ett bra arbetsklimat som gör att Keller till den bästa arbetsplatsen.

Lika möjligheter

Vi anställer och investerar i var anställd enkom på grundval av dennes meriter och personliga bidrag. Det bidrar till ett sunt affärsförnuft och lika möjligheter hjälper oss att anställa och behålla de bästa personerna, utveckla anställda till att nå sin bästa potential och till fullo nyttja talang och resurs.

Trakasserier och diskriminering

Vi skapar en arbetsmiljö som är fri från diskriminering och trakasserier.

Vi behandlar människor med värdighet och respekt och tolererar inte handlingar eller beteenden som kan ses som olagliga trakasserier eller diskriminering. Vi tar alla ansvar för att utmana detta och stödjer andra som gör det.

Vi gör vårt bästa för att respektera lokala traditioner och kulturer och försöker vara särskilt känsliga för handlingar eller beteenden som kan vara acceptabla i en kultur, men oacceptabla i en annan.

Mångfald

Mångfald av människor, färdigheter och förmågor är en styrka som hjälper oss att uppnå vårt bästa. Med tanke på vårt breda geografiska fotavtryck och vår policy att anställa lokala chefer är vi som grupp mycket kulturellt berikade.

Vi tror dock att det alltid finns mer vi kan göra inom detta område och har policy och planering för att att ständigt förbättra oss.