Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Vi är engagerade i att skapa en arbetsmiljö och kultur som plockar fram det bästa och gör att Keller är ett bra ställe att arbeta på.

Lika möjligheter

Vi anställer och satsar på varje anställd enbart på grundval av hens meriter och personliga bidrag. Det handlar inte bara om att "vara rättvis"; det bidrar också till ett sunt affärsförnuft: lika möjligheter hjälper oss att anställa och behålla de bästa personerna, utveckla alla anställda till att nå sin bästa potential och använda talanger och resurser till fullo.

Trakasserier och diskriminering

Vi skapar en arbetsmiljö som är fri från diskriminering och trakasserier.

Vi behandlar människor med värdighet och respekt och tolererar inte handlingar eller beteenden som kan ses som olagliga trakasserier eller diskriminering. Vi tar alla ansvar för att utmana olagliga trakasserier och stödja andra som gör det.

Vi gör vårt bästa för att respektera lokala traditioner och kulturer och försöker vara särskilt känsliga för handlingar eller beteenden som kan vara acceptabla i en kultur, men oacceptabla i en annan.

Mångfald

Mångfald av människor, färdigheter och förmågor är en styrka som hjälper oss att uppnå vårt bästa. Med tanke på vårt breda geografiska fotavtryck och vår policy att anställa lokala chefer är vi som grupp mycket kulturellt berikade.

Vi tror dock att det alltid finns mer vi kan göra inom detta område och har policyer och planer för att hjälpa oss att ständigt förbättra oss.

Modernt slaveri och människohandel

Vi förväntar oss att alla våra styrelseledamöter, befattningshavare och anställda samt de som arbetar för våra räkning ska följa lagen och agera etiskt med integritet hela tiden, som anges i Kellers uppförandekod. Vårt moderna slaveri- och människohandelsuttalande anger de steg Keller har vidtagit och fortsätter att vidta för att säkerställa att modern slaveri och människohandel inte äger rum i verksamheten eller någon del av dess leveranskedja.