Vi investerar i våra medarbetares professionella och personliga utveckling och erbjuder en utmanande miljö för dem att utöva sina färdigheter i.

Att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter handlar inte bara om att få ut mer från våra medarbetare. Vi vet att arbetet bör vara utmanande, givande och stimulerande - som leder till nya möjligheter att övervinna hinder och utveckla färdigheter. Med detta i åtanke ser vi till att våra anställda i alla delar av verksamheten har regelbundna möjligheter att lära sig och utvecklas.

Detta avser teknisk, säkerhets- och kompetensbaserad utbildning tillsammans med allmänna ledarskapskurser för chefer på medelnivå.

Utöver generiska program för grupper av anställda skräddarsys utbildning för individers specifika behov, där utbildningsbehov har identifierats genom prestationsdiskussioner eller som en del av en bredare talangbedömning. På global nivå erbjuder Keller också vår egen Project Manager Academy.