Markundersökning med många utmaningar

Engelöya

Projektet

AF gruppen Norge hyrde Keller för att genomföra markundersökningar i förbindelse med utbyggnaden av E 6 motorväg mellan Roterud och Storhove i närheten av Lillehammer Målsättningen var att få en bättre förståelse av jordlagren samt nivån på berget för att kunna justera och optimera grundläggningen av brostöden samt schakt.

Utmaningen

Borrning genom hårda jordlager innehållande grundvattendepåer i form av aquefärer med s trikta krav på miljö och en tuff tidplan. Borrdjup överstigande 50m i utmanande jordprofil. Arbete på en ö med begränsade möjligheter till transporter och logistik.

Lösningen

Keller utförde arbetet i nära samarbete med kunden och konstruktören. Snabba justeringar gjordes fortlöpande för att erhålla det bästa resultatet. Teleskopisk borrning användes för att nå djupen trotts utmanande jordförhållanden.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Nordlands f

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

AF Gruppen Norge