Kungsbacka
Tidsfrist
15 December 2023
Varierande tjänst med stort ansvar
AMI

Arbetsbeskrivning

I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta samt utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen. Du genomför åtgärder och ser till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas samt uppföljande arbete kring detta.

Det kan röra sig om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetare inte tar skada av buller, dammpartiklar eller kemiska ämnen. Det kan också handla om redan tidigare kända risker, eller nya som uppkommer till följd av användning av nya produkter, material eller arbetssätt

Du är bra på att kommunicera risker och på att lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar till ansvariga chefer. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa särskilda krav på underleverantörer. 

 

Arbetsuppgifter

 • Kontaktperson för myndigheterna i HMS-frågor 
 • Implementering av Koncern/Division/BU krav gällande HSE i Sverige 
 • Implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem
 • Förberedelse för och deltagande i extern revision (11.-15. mars 2024 – även i Sverige) 
 • Rapportering av olyckor enligt lokal lag och interna krav 
 • Utvärdering av olyckor, exempelvis IRB 
 • Proaktivt stöd till platschefer och verkstadschefer i HSE-frågor 
 • Deltar i månatliga HSEQ-möten 
 • Medverka och bidra i arbetsberedningar och riskanalyser i projekten
 • Ansvarar för Avvik, följa upp att åtgärder implementeras och efterlevs
 • Ansvarar för att driva arbete i Skyddskommitté
 • Skapar och distribuerar ToolBox Talks¨
 • Leda arbeten med implementering av kemikalielistor på Eco-online (samt produktivas analys och risk bedömning)
 • Hjälpa produktlinjer med maskininvesteringar (från miljöperspektiv) 
 • Delvis representera Keller i säkerhets- miljörundor på olika projekt.

   

Kvalifikationer

 • Minst treårig kandidat- eller högskoleingenjörsexamen
 • Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

 

Tjänsten är en på heltidtillsvidareanställning där cirka 80 % arbetstid är förlagd ute på plats i de pågående projekten och resterande 20 % i verkstaden vid huvudkontoret i Kungsbacka.

Vi tillämpar 6 månader provanställning med tillträdesdatum enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatums slut.

För mer information och frågor kring tjänsten svarar Bengt Hansson på Keller Grundläggning, 0730-523530 eller bengt.hansson@keller.com 

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.