Som en del av vårt åtagande att främja en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö stöder vi aktivt skapandet av medarbetarledda nätverk.

Vi har lanserat vårt första kvinnornätverk i Nordamerika - Keller Women in Construction (KWIC).

KWIC erbjuder kvinnor möjligheter att dela tankar, resurser och idéer för att främja professionell utveckling inom organisationen och byggbranschen.

Främja inkludering, rekrytering, kvarhållning och karriärutveckling, KWIC sponsrar evenemang inklusive webbinars om professionell utveckling, nätverkssessioner, workshops på lokala skolor och mentorskap

Styrkommittén består av kvinnliga kollegor från olika roller, från teknik till mänskliga resurser, till kommunikation och marknadsföring. Den stöds av ledande sponsorer från Kellers nordamerikanska ledarskap.

James Hind, president för Keller i Nordamerika, säger: "Även om vi är engagerade i mångfald och inkluderande, är kvinnor fortfarande underrepresenterade bland både Keller-anställda och byggbranschen som helhet. Jag tror bestämt att bildandet av KWIC är ett viktigt steg för att ta itu med detta fråga och kommer att ge dem mitt fulla stöd. "