Keller slutför projekt i nästan alla länder i världen med multinationella team på sina byggarbetsplatser

Vårt SMS2a-projekt satte dock ett nytt rekord.

Av de cirka 20 anställda som arbetar både på och utanför anläggningen för vårt norska dotterbolag Keller Geoteknikk AS i Oslo finns det imponerande tio olika nationaliteter.

Vår affärsområde Sydost och Norden (SEN) har alltid varit stolt över sin mångsidiga och mångkulturella arbetskraft. Endast i denna affärsenhet är Keller representerad i nio länder där ännu fler språk talas - Schweiz har till exempel fyra nationella språk: tyska, franska, italienska och retro-roman. Vidare, när Norge, Sverige och Finland upptogs i affärsområdet i januari i år välkomnade vi ännu fler språk.

Olika arbetslag, olika färdigheter

Projektgruppens ursprungsländer är också olika. Bara sju av de cirka 20 anställda har ett norskt pass. De andra kommer från nio olika länder, nämligen Österrike, Tyskland, Grekland, Kenya, Litauen, Polen, Filippinerna, Turkiet och USA.

"Alla har inte bara olika kulturella bakgrunder utan också olika yrkeskunskaperna, som vi kan utnyttja i det här utmanande projektet, vilka kompletterar varandra väl. En sak har de gemensamt är att de alla tillhör Keller-familjen, säger Dominik Gächter, regionchef Norge.

Ny järnvägssträckning

För SMS2a-projektet bygger Keller en schaktgrop med kalkcementpelare (torr djupstabiliering) för en ny, cirka 10 km lång järnvägslinje som kommer att passera staden Moss. Ytterligare tekniker som jetinjektering används i projektet för att förbättra den lösa högsensitiva leran som är vanlig i Norge och Sverige.

Då detta spännande projekt fortsätter att ta form kommer teamet, med ledning av Dominik Gächter, att ha gott om möjligheter att lära sig av kulturerna och språken hos sina kollegor på plats, ett unikt exempel på fungerande leverne i mångfald.