Micropålar, eller som de också kallas, slanka stålrörspålar, är konstruktionselement konstruerade av ett höghållfast stålhölje med liten diameter och/eller gängade stänger.

Micropålar

Vanligt användningsområde

Ge strukturellt stöd till de flesta konstruktioner
Pålgrundläggning
Stabilitetshöjande
Överföra laster

Process

Röret, som har en diameter som vanligtvis ligger i intervallet 50 till 250 mm, borras till önskat djup.

Armeringsstål, vanligtvis helgängat stag, sätts in i stålrörspålen och injekteringsmedel pumpas in. Röret kan sträcka sig till hela djupet eller avslutas innan bindningszonen och där förstärkningsstaget installeras till fullt djup.

Kapaciteterna varierar beroende på micropålens storlek och jordprofil, men tryckkapacitet på mer än 500 ton har uppnåtts.

Fördelar

Upptat tryck, spänning och sidolaster
Kan installeras på platser med begränsad åtkomst och platser med litet takhöjd med minimal störning i driften
Minimerar problem med kvalitetssäkring som är förknippade med platsgjutna pålar i lösa jordar
Kan kombineras med andra tekniker för att möta unika eller komplexa projektkrav, kostnadseffektivt och effektivt

Kvalitetssäkran

Keller har lång erfarenhet av belastningstester i olika bergtyper och förmågan att utforma lösningar internt utifrån olika markhållanden.