Jordförstärkning med kalkcementpelare är en avancerad teknik som stärker bärigheten i lösa leror, torv och andra lösa jordar, genom att mixa jorden med en torr cementblandning.

Jordförstärkning med kalk

Vanligt användningsområde

Användas ofta i jordar med högt fuktinnehåll och vid höga grundvattennivåer för att möjliggöra kemiska reaktioner mellan mark och grundvatten genom att injicera stabiliserande bindemedel i torr form
Öka bärigheten
Minska sättningar
Mildra "liquefaction"
Binda föroreningar in situ
Öka stabiliteten

Process

Pelarna konstrueras med en höghastighetsborr som roterar en borrstång med radiella blandningspaddlar nära borrstångens botten i marken. Under penetration skär verktyget jorden och förbereder den för blandning. Efter att verktyget har nått önskat djup,pumpas bindemedlet pneumatiskt genom borrstålet till verktyget, där det blandas med jorden samtidigt som verktyget dras tillbaka.

Metoden konstruerar enskilda pelare, rader med överlappande pelare eller 100% masstabilisering, alla med en dimensionerande hållfasthet och styvhet.

Fördelar

Tyst och vibrationsfri
Miljövänlig eftersom den använder lättillgängliga material
Nästan inget spill
Kan utföras vid låga temperaturer
Ekonomisk
Kan ersätta dyrare djupa grundläggningsmetoder
Flexibel i applikationen
Minskar byggtiden

Kvalitetssäkran

Kvaliteten kontrolleras och säkerställs genom pelarinstallationsprotokoll och via relevanta laboratorie- och fältundersökningar. Varje kolumn redovisas i ett diagram, som vanligtvis innefattar; pelarnumrering, blandningsverktygsdetaljer, blandningsdjup, blandningstid, bindemedelsdosering, flödeshastighet och tryck, total bindemedelsmängd som används, rotationshastigheter, stigning och lufttryck.

Blandningsenergin och bindemedelsmängden beräknas utifrån denna information för att matcha designkraven.

Avancerad kärnborrning och andra fältprovningsmetoder kan också användas för att få prov, samt för att kontrollera kontinuiteten, likformigheten och styvheten pelarna. Valet av lämpliga verifieringsmetoder beror på deras relevans, precision och användbarhet i förhållande till syftet och pelarmönstret och egenskaperna för den stabiliserade jorden.