Keller Grundläggning erbjuder ett komplett utbud av tjänster för den marina marknaden. Detta inkluderar design och konstruktion av nya hamnar, bryggor och kajer samt förlängning och restaurering av befintliga konstruktioner. Vi har också lösningar för tidvattenbarriärer, översvämningsåtgärder och kustskyddssystem.