Stora anläggningsprojekt innefattar ofta att kontrollera vatten. Att kontrollera eller förhindra att vatten släpps igenom är avgörande för att konstruktionen ska kunna fortsätta. Keller har en rad tekniker för att tillhandahålla effektiva avskärningar och för att täta fogar och sprickor i marken eller under markstrukturen.