Sättningar av en byggnad eller en konstruktion, kan leda till skador på byggnader och konstruktioner. Keller Grundläggning kan utföra grundförstärkningar för att återfå byggnader tillbaka till sina ursprungliga nivåer, förstärka eventuellt lösa jordlager under och runt grunden samt att undvika återkommande sättningsproblematik.