Sättningar av en byggnad eller en konstruktion kan leda till skador på dem. Keller Grundläggning kan utföra grundförstärkningar för att återskapa byggnader till sina ursprungliga nivåer, förstärka eventuellt lösa jordlager under och runt grunden och att undvika återkommande sättningsproblematik.