Oavsett om marken är jungfrulig eller utgörs av anskaffade massor kan dessa uppvisa tomrum som kan skapa slukhål. Beroende på situationen och markens beskaffenhet kan olika tekniker anpassas för att ge en stabil, permanent lösning.