Platser med jordar som riskerar liquefaction innebär inte att de måste väljas bort eller att djupgrundläggning krävs. Keller Grundläggning kan tillämpa ett antal kostnadseffektiva tekniker för att begränsa liquefaction.

Liquefaction är ett vanligt förekommande problem i jordbävningsutsatta områden där marken förlorar styrka på grund av markrörelser och uppför sig som en viskös vätska, vilket skadar omgivande konstruktioner. I Sverige tillämpas inte denna teknik.