Platser med jordar som riskerar "Liquefaction" innebär inte att de måste väljas bort eller att djupgrundläggning krävs. Keller Grundläggning kan tillämpa ett antal kostnadseffektiva tekniker för att begränsa "liquefaction".

"Liquefaction" är ett vanligt problem i jordbävningsutsatta områden där marken förlorar styrka på grund av markrörelser och uppför sig som en viskös vätska, vilket skadar omgivande konstruktioner. I Sverige tillämpas inte denna teknik.