Keller - din partner för geotekniska lösningar

 

Varje dag lever, jobbar och leker människor runt om i världen på mark som är grundlagd av Keller. Använda enskilt eller i kombination, löser våra tekniker ett brett spektra av geotekniska utmaningar över hela byggsektorn - från industri och handel till bostäder, infrastruktur och miljöprojekt. Med verksamhet i mer än 40 länder på fem kontinenter, och en försäljning på £1,8 miljarder, är Keller den största oberoende geotekniska entreprenören i världen.

Många av våra kunder arbetar även med oss ​​i små projekt och att levererar dessa i tid, till hög kvalitet, varje gång bygger vårt rykte och gör oss till det naturliga valet som lokal entreprenör Som sammanlänkade företag har vi också den finansiella styrkan, kunskapen, kapaciteten och den globala räckvidden för att ta itu med några av de största och mest krävande projekten runt om i världen. Vår organisation med ett nätverk av lokala förgreningar, djup kunskap om respektive marknader och starka kundrelationer gör oss idealiska för att anta lokala tekniska utmaningar. Vår globala räckvidd och kunskapsbas gör det möjligt för oss att utnyttja vår erfarenhet och de bästa förmågorna i branschen för att hitta den optimala lösningen.

Oavsett projektets storlek, och var än i världen, har Keller kompetensen, erfarenheten och den finansiella stabiliteten att reagera snabbt och framgångsrikt leda projekt från start till mål.

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.