Nyheter

Ny utrustning för injektering

2017-12-11

Keller har investerat i en injekteringsplattform av modellen Colcrete CMP1110.

Läs mer »

Jetinjektering vid FSE 501, Förbifart Hjulsta Södra i Barkarby.

2017-10-31

Keller utför tätning under spont med vårt skandinaviska jetinjekteringsteam!

Läs mer »

Ny rigg för Stålpålar och Stålkärnepålar

2017-10-18

Keller Grundläggning har nu fått en ny rigg för att borra stålpålar och stålkärnepålar.

Läs mer »

Masstabilisering i Göteborg

2017-09-19

Då var det dags igen för ett masstabiliseringsprojekt, denna gång på Sveriges framsida, Göteborg.

Läs mer »

Markförstärkning i Rotebro med kalkcementpelare

2017-09-19

Keller Grundläggning har startat upp kalkcementpelarprojektet i Rotebro. Keller har anlitats av Habau för att utföra både design och markförstärkning på en 700 meter lång avfartsramp.

 

Läs mer »

Ny provrigg

2017-08-17

Keller har köpt in en ny provrigg som kan testa både FKPS (förborrad Kalkpelarsondering) med CPT och FOPS (förinstallerad omvänd pelarsondering).

Läs mer »

KELLER-stipendiet

2017-07-18

Keller Grundläggning AB gör en stor sak för svensk cykelsport genom samarbetet med företaget Cykelträning

Läs mer »

Keller Grundläggning blir ISO-certifierat

2017-07-06

Där satt den!

Den 6 juli 2017 fick Keller Grundläggning sin certifiering i enlighet med standarden ISO 9001:2015.

Läs mer »

KFS Finland stärker sin position med nytt förvärv

2017-06-27

Keller Grundläggnings dotterbolag i Finland, KFS, har förvärvat Sotkamon Porapaalu Oy som är specialister inom borrad pålning.

Läs mer »

Borrade stålpålar ny metod för Keller i Sverige

2017-04-12

Keller har sedan en tid tillbaka börjat borra stålpålar. Senaste projektet är ett stort projekt där upp till fem riggar har använts samtidigt.

 

Läs mer »

Keller blir mer enat!

2017-02-22

I och med lanseringen av den nya loggan så kommer också flera av Kellers bolag uppdatera sina logos så att man tydligt ser att vi jobbar tillsammans.

Titta in vår nya video!

Keller2

 

Jet-Pelare för översvämmningsskydd i Arvika

2016-12-16

Deletapp 1 av 2 är nu klar för Kellers del på Arvika översvämmningsskydd. Projektet består av tätning mellan spont och berg med Jet-pelare som utförts från en spontbrygga. Keller ser fram emot att träffa alla inblandade i projektet igen för etapp 2.

KC-stabilisering i Keräsjoki vid Haparanda

2016-11-11

Keller Grundläggning AB har utfört stabilieringsåtgärder längs väg 729 i byn Korva. På den aktuella sträckan går vägen nära Keräsjoki och slänten vid vattendraget eroderar vilket medför att vägen riskerar att drabbas av skred. För att säkerställa vägens stabilitet och tillgänglighet har 70.000m kalkcementskivor installerats på en sträcka av ca 500 meter.

Läs mer »

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.