Nyheter

Masstabilisering i Göteborg

2017-09-19

Då var det dags igen för ett masstabiliseringsprojekt, denna gång på Sveriges framsida, Göteborg.

Läs mer »

Rotebro grundförstärkning med KC pelare

2017-09-19

Keller har nu påbörjat KC-projektet i Rotebro. Keller har anlitats av Habau för att både projektera samt urföra jordförstärknignen på en 700 meter lång avfartsramp.

Läs mer »

Ny provrigg

2017-08-17

Keller har köpt in en ny provrigg som kan testa både FKPS (förborrad Kalkpelarsondering) med cpt och FOPS (förinstallerad omvänd pelarsondering).

Läs mer »

KELLER-stipendiet

2017-07-18

Keller Grundläggning AB gör en stor sak för svensk cykelsport genom samarbetet med företaget Cykelträning

Läs mer »

Keller Grundläggning blir ISO-certifierat

2017-07-06

Där satt den!

Den 6 juli 2017 fick Keller Grundläggning sin certifiering i enlighet med standarden ISO 9001:2015.

Läs mer »

KFS Finland stärker sin position med nytt förvärv

2017-06-27

Keller Grundläggnings dotterbolag i Finland, KFS, har förvärvat Sotkamon Porapaalu Oy som är specialister inom borrad pålning.

Läs mer »

Borrade stålpålar ny metod för Keller i Sverige

2017-04-12

Keller har sedan en tid tillbaka börjat borra stålpålar. Senaste projektet är ett stort projekt där upp till fem riggar har använts samtidigt.

Totalt sett är det över 40 000 meter stålpålar med solid stålkärna i.

Keller ser fram emot att få in förfrågningar på borrade stålpålar och stålkärnepålar i alla dimensioner.

 

Grundläggningsdagen 2017

2017-03-13

Välkommen till vår monter på Grundläggningsdagen 2017; VH04:18. GD

 

 

 

Keller blir mer enat!

2017-02-22

I och med lanseringen av den nya loggan så kommer också flera av Kellers bolag uppdatera sina logos så att man tydligt ser att vi jobbar tillsammans.

Titta in vår nya video!

Keller2

 

Nytt projekt i Enköping

2017-01-19

Keller har skrivit kontrakt på ett nytt grundläggningsprojekt med KC-pelare i Enköping. På detta projekt ansvarar Keller både för projektering av pelarna samt utförandet.

Området är väldigt blött så därför används ett optimerat mönster av korta och långa pelare för att skapa en bra plattform och reducera sättningarna. Maskinen är redan på plats och borrningen har påbörjats.

 

Jet-Pelare för översvämmningsskydd i Arvika

2016-12-16

Deletapp 1 av 2 är nu klar för Kellers del på Arvika översvämmningsskydd. Projektet består av tätning mellan spont och berg med Jet-Pelare som utförts från en spontbrygga. Keller ser fram emot att träffa alla inblandade i projektet igen för etapp 2.

KC-stabilisering i Keräsjoki vid Haparanda

2016-11-11

Keller Grundläggning AB har utfört stabilieringsåtgärder längs väg 729 i byn Korva. På den aktuella sträckan går vägen nära Keräsjoki och slänten vid vattendraget eroderar vilket medför att vägen riskerar att drabbas av skred. För att säkerställa vägens stabilitet och tillgänglighet har 70.000m kalkcementskivor installerats på en sträcka av ca 500 meter.

Läs mer »

Full fart i KC-branchen

2016-10-09

Keller Grundläggning har tillsammans med sitt dotterägda finska bolag KFS 14st KC-maskiner igång samtidigt i Norden. Av dessa 14 är 10st maskiner våra egna medan resterade 4 är inhyrda. Totalt sett finns det ett 30-tal maskiner på den nordiska marknaden där då Keller för tillfället står för ungefär 50% av marknaden.

Masstabilisering Skarpövägen, Stockholm

2016-10-04

Keller har utfört masstabilisering på Skarpövägen i Stockholm. Masstabiliseringen är en både prisvärd och tidsbesparnade metod till massutskiftning. Jorden som stabiliserades bestod av mycket blöt torv. Stabiliserigen påvisade mycket god hållfasthetsutveckling.

Nytt Projekt, Schweigaardsgate 33

2016-04-01

Keller Grundläggning kommer under April och Maj månad utföra både KC-pelare och Jet-pelare för en byggnadsgrop i centrala Oslo, Schweigaardsgate 33. Syftet med förstärkningen är att stabilisera botten på en schaktgrop där KC-pelarna sätts i ribbor mellan sponterna och jet-pelarna säkerställer kontakten mellan KC-pelarna och stålspont. Detta är Kellers första grundläggningsprojekt med Jet-pelarmetoden som kommer utföras i Oslo. Keller ser en starkt ökad efterfrågan på jet-pelare både i Sverige och i Norge.

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.