Senior projektledare sökes

Vill du arbeta i en miljö där du får utvecklas att nå din fulla potential? Välkommen att bli en del av vårt team i Sverige så snart som möjligt

Med en global närvaro i mer än 40 länder och ett kunnande som har vuxit sig stark under 150 år, hanterar vi de mest krävande byggtekniska utmaningarna. Vi är specialister inom geotekniska lösningar - och vi finns över hela världen.

 

Dina uppgifter:

  • Ansvar för en rad olika byggprojekt inom grundläggning
  • Förhandling med kunder och leverantörer
  • Ekonomisk uppföljning med hänsyn till kvalitet, tidsfrister och kostnadskontroller
  • Löpande kontakt med underleverantörer
  • Ansvar- och resultatorienterad hantering av arbetsplatsens personal under projektets genomförande

Din profil:

  • Minst 10 års erfarenhet av projektledning med fokus på att leverera projekt med hög hälso- och säkerhetsstandard
  • Mer än fem års praktiskt erfarenhet av att ha genomfört geotekniska konstruktionsprojekt inom grundläggning med KC-pelare. Det är önskvärt att du har erfarenhet av injektering och förankring
  • Du tänker och agerar utifrån ett ekonomiskt ansvar samt har en fallenhet för att genomföra projekt med organisatorisk fingertoppskänsla. Minst 5 års erfarenhet av kostnadskalkyler och anbudsgivning
  • Beprövat duktig på att förhandla med kunder och leverantörer
  • Avancerad engelska i tal och skrift

Vår grund för din karriärstart: Vi arbetar i enlighet med vårt företags värderingar, alltid efter principen ”efterfråga och främja” Hos Keller får du användning av dina styrkor och vi kommer att utmana dig att utveckla dem ännu mer, genom att delta i utbildning, workshops och kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Välkommen att bli en del av vårt team!

 

För mer information kontakta: Rebecca Lindblad HR administratör  0730 697320 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka din ansökan, inklusive löneanspråk och tidigast möjliga startdatum till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Keller Grundläggning AB
Human Resources  
Östra Lindomevägen 50   43734 Lindome

 

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.